RODO – UNIJNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I WYNIKAJĄCE Z NIEGO NOWE ZADANIA DLA ADMINISTRATORÓW I INSPEKTORÓW DANYCH OSOBOWYCH. NOWA DOKUMENTACJA I PROCEDURY DO WDROŻENIA W 2018/2019 ROKU

Termin szkolenia: 19 listopada 2018 roku

Koszt szkolenia:  340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

 

 

Termin szkolenia: 19 listopada 2018 roku Koszt szkolenia:  340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice    

SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Pogramy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Pogramy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia

SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie

OGRANICZENIA ANTYKORUPCYJNE NA POZIOMIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM.

Termin szkolenia: 26 listopada 2018 roku

Koszt szkolenia:  340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

 

 

Termin szkolenia: 26 listopada 2018 roku Koszt szkolenia:  340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice    

SYSTEM KLASY EZD (ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ) JAKO SYSTEM PODSTAWOWY LUB WSPOMAGAJĄCY WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

Termin szkolenia: 26 – 27 listopada 2018 roku

Koszt szkolenia:

550 zł netto bez noclegu

630 zł netto z noclegiem w pok. 2-os.

690 zł netto z noclegiem w pok. 1-os.

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 26 – 27 listopada 2018 roku Koszt szkolenia: 550 zł netto bez noclegu 630 zł netto z noclegiem w pok. 2-os. 690 zł netto z noclegiem w pok. 1-os. Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW SOCJALNYCH I PODATKOWYCH.

Termin szkolenia: 28 listopada 2018 roku

Koszt szkolenia:  340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

 

 

Termin szkolenia: 28 listopada 2018 roku Koszt szkolenia:  340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice