termin: 14 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 6 listopada 2019 miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH MELDUNKOWYCH. MELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ORAZ REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI DOWODOWEJ.

termin: 12 – 13 listopada 2019 roku

miejsce: Zielona Góra

koszt szkolenia: 560 zł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

termin: 12 – 13 listopada 2019 roku miejsce: Zielona Góra koszt szkolenia: 560 zł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA I JST. ZNOWELIZOWANE ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI. ODSZKODOWANIE ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJMOWANE/ZAJĘTE POD DROGI PUBLICZNE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA.

termin: 19 – 20 listopada 2019 rok

miejsce: Karpacz

koszt szkolenia: 580 z ł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

termin: 19 – 20 listopada 2019 rok miejsce: Karpacz koszt szkolenia: 580 z ł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – WYMOGI DOT. KSZTAŁCENIA NA MOCY USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I AKTÓW WYKONAWCZYCH.

termin: 15 listopada 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 15 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI. PRAWIDŁOWE STOSOWANIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ ORAZ JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT W ZWIĄZKACH MIĘDZYGMINNYCH.

termin: 21 listopada 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 21 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto