Informacja o forach

Przy Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze działają:

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego

oraz

Forum Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego

W ramach forów organizowane są cykliczne szkolenia zawodowe.