XI KONFERENCJA SZKOLENIOWA PT. “KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

 

Organizowana przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, pod  patronatem Burmistrza Miasta Lubania oraz Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Termin: 14 – 15 marca 2019 roku

Miejsce: Karpacz

Odbiorcy: Sygnatariusze porozumień międzygminnych w ramach RIPOK w Lubaniu

  Organizowana przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, pod  patronatem Burmistrza Miasta Lubania oraz Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Termin: 14 – 15 marca 2019 roku Miejsce: Karpacz Odbiorcy: Sygnatariusze porozumień międzygminnych w ramach RIPOK w Lubaniu

SEMINARIUM PT. “FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Buczyński w Świeradowie-Zdroju. Seminarium jest adresowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i skarbników gmin i powiatów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Buczyński w Świeradowie-Zdroju. Seminarium jest adresowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i skarbników gmin i powiatów.

SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Pogramy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Pogramy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia

SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

Termin szkolenia: 18 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 18 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice