KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Szkolenie ON-LINE

termin: 18 stycznia 2021

czas trwania: 09.30 – 14.30

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie ON-LINE termin: 18 stycznia 2021 czas trwania: 09.30 – 14.30 koszt szkolenia: 240 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. JAK PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI. PORÓWNANIE TRYBU PODSTAWOWEGO Z TRYBEM NIEOGRANICZONYM.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 19 stycznia 2021

czas trwania: 09.00 – 14.30

koszt szkolenia: 260 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 19 stycznia 2021 czas trwania: 09.00 – 14.30 koszt szkolenia: 260 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 20 stycznia 2021

czas trwania: 09.30 – 14.30

koszt szkolenia: 260 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 20 stycznia 2021 czas trwania: 09.30 – 14.30 koszt szkolenia: 260 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ŚWIETLE PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH. JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO KONTROLI.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 21 STYCZNIA 2021

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 21 STYCZNIA 2021 czas trwania: 10.00 – 14.00 koszt szkolenia: 240 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

PRAKTYCZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I WNIOSKAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 25 STYCZNIA 2021

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 25 STYCZNIA 2021 czas trwania: 10.00 – 14.00 koszt szkolenia: 240 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

POPRAWA WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA SAMORZĄDÓW POPRZEZ NOWOCZESNE FORMY REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ JST.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 27 STYCZNIA 2021

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 27 STYCZNIA 2021 czas trwania: 10.00 – 14.00 koszt szkolenia: 240 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl