OCHRONA PRAWNA DRZEW I KRZEWÓW PO ZMIANACH USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY – AKTUALNE PROBLEMY

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 17 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 230 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 17 czerwca 2020 czas trwania: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 230 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 19 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 190 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 19 czerwca 2020 czas trwania: 10.00 – 14.00 koszt szkolenia: 190 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWYCH PPK

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 22 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 22 czerwca 2020 czas trwania: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 200 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 23 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 225 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 23 czerwca 2020 czas trwania: 10.00 – 14.00 koszt szkolenia: 225 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

KLUCZOWE ŹRÓDŁA KOSZTÓW W OŚWIACIE

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 24 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 24 czerwca 2020 czas trwania: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 200 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PRZED ORGANEM PIERWSZEJ INSTANCJI

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 25 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 25 czerwca 2020 czas trwania: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 200 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl