SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Pogramy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Pogramy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia

SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie

ZASADY REDAGOWANIA ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY ORAZ UCHWAŁ ORGANÓW KOLEGIALNYCH SZKOŁY.

Termin szkolenia: 21 stycznia 2019 roku

Koszt szkolenia:  340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

 

Termin szkolenia: 21 stycznia 2019 roku Koszt szkolenia:  340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice  

SYSTEM KLASY EZD (ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ) JAKO SYSTEM PODSTAWOWY LUB WSPOMAGAJĄCY WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

Termin szkolenia: 21 – 22 stycznia 2019 roku

Koszt szkolenia:

530 zł netto bez noclegu

630 zł netto z noclegiem w pok. 2-os.

690 zł netto z noclegiem w pok. 1-os.

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 21 – 22 stycznia 2019 roku Koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu 630 zł netto z noclegiem w pok. 2-os. 690 zł netto z noclegiem w pok. 1-os. Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PRAWA PRACY

Termin szkolenia: 22 stycznia 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 22 stycznia 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK WPROWADZONE W 2018 I 2019 ROKU.

Termin szkolenia: 23 stycznia 2019 roku

Koszt szkolenia:  340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

 

Termin szkolenia: 23 stycznia 2019 roku Koszt szkolenia:  340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice