PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA USTAWY Z 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

termin: 14 czerwca 2019 roku

miejsce Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 14 czerwca 2019 roku miejsce Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

termin: 17 czerwca 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 17 czerwca 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ZMIANY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ MELDUNKOWYCH I MELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW. WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ.

termin: 17 – 18 czerwca 2019 roku

miejsce: Zielona Góra

koszt szkolenia: 560 zł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

termin: 17 – 18 czerwca 2019 roku miejsce: Zielona Góra koszt szkolenia: 560 zł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU – NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

termin: 17 – 18 czerwca 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu, 630 zł netto z noclegiem

termin: 17 – 18 czerwca 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu, 630 zł netto z noclegiem

PRAWO PRACY I ZUS W 2019 ROKU W KONTEKŚCIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

termin: 25 – 26 czerwca 2019 roku

miejsce: Karpacz

koszt szkolenia: 530 zł bez noclegu, 630 zł z noclegiem

termin: 25 – 26 czerwca 2019 roku miejsce: Karpacz koszt szkolenia: 530 zł bez noclegu, 630 zł z noclegiem

NAWIĄZYWANIE I PRZEKSZTAŁCANIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO Z NAUCZYCIELEM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA I AKTACH WYKONAWCZYCH.

termin: 27 czerwca 2019

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 350 zł netto

termin: 27 czerwca 2019 miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 350 zł netto