PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH

termin: 19 września 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 19 września 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 20 września 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – USTALANIE, POBÓR I EGZEKUCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO NOWELIZACJI USTAWY W LIPCU 2019 ROKU

termin: 24 września 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 24 września 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SKRÓCENIA TERMINÓW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ I ICH WPŁYW NA LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JST

termin: 25 września 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 25 września 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

termin: 26 – 27 września 2019 roku

miejsce: Piechowice

koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu, 630 zł netto z noclegiem (w pok. 2-os.)

termin: 26 – 27 września 2019 roku miejsce: Piechowice koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu, 630 zł netto z noclegiem (w pok. 2-os.)

termin: 9 października 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia:  340 zł netto