SEKRETARIAT W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 28 STYCZNIA 2021

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 28 STYCZNIA 2021 czas trwania: 10.00 – 14.00 koszt szkolenia: 240 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

ZASADY FAKTUROWANIA W VAT. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. FAKTURA JAKO ŹRÓDŁO PODATKU NALICZONEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I KARNOSKARBOWA. SLIM VAT W JSFP. SKUTKI INTERPRETACJI OGÓLNEJ MINISTRA FINANSÓW Z 10 CZERWCA 2020 ROKU.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin:

czas trwania: 10.00 – 15.00

koszt szkolenia: 250 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: czas trwania: 10.00 – 15.00 koszt szkolenia: 250 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady. Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń uzgadniane z zamawiającym. PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady Praca radnego – procedury, techniki i metody Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy :

W związku z działalnością szkoleniową prowadzoną przez Fundację  Centrum Edukacji Samorządowej
Plac Piastowski 21 of.
58-560 Jelenia Góra

Informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej z siedzibą w Jeleniej Górze Plac Piastowski 21 of. 58-560 Jelenia Góra, kontakt mailowy pod adresem : ces@ces.jgora.pl .;
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
 3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dokumentowaniem udziału w szkoleniach, marketingowych, szczególnie w celu kontaktu drogą mailową , informowaniu o usługach , produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 pkt a rozporządzenia;
 4. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;
 6. Podający swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, w każdej chwili;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże w przypadku braku zgody  na przetwarzanie danych osobowych Fundacja CES nie będzie mogła utrzymywać kontaktu i przekazywać istotnych informacji;
 9. Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.

 

 

 

 

            

 

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy : W związku z działalnością

Informacja o forach

Przy Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze działają:

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego

oraz

Forum Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego

W ramach forów organizowane są cykliczne szkolenia zawodowe.

Przy Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze działają: Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Forum Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego W ramach forów organizowane są cykliczne szkolenia zawodowe.

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego i części Regionu Legnickiego

Planowany termin posiedzenia: 17-18 września 2020 roku

Planowany termin posiedzenia: 17-18 września 2020 roku