RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy :

W związku z działalnością szkoleniową prowadzoną przez Fundację  Centrum Edukacji Samorządowej
Plac Piastowski 21 of.
58-560 Jelenia Góra

Informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej z siedzibą w Jeleniej Górze Plac Piastowski 21 of. 58-560 Jelenia Góra, kontakt mailowy pod adresem : ces@ces.jgora.pl .;
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
  3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dokumentowaniem udziału w szkoleniach, marketingowych, szczególnie w celu kontaktu drogą mailową , informowaniu o usługach , produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 pkt a rozporządzenia;
  4. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;
  6. Podający swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, w każdej chwili;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże w przypadku braku zgody  na przetwarzanie danych osobowych Fundacja CES nie będzie mogła utrzymywać kontaktu i przekazywać istotnych informacji;
  9. Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.

 

 

 

 

            

 

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy : W związku z działalnością