OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W PRAKTYCE ORZECZNICTWA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

termin: 31 maja 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 350 zł netto

termin: 31 maja 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 350 zł netto

RAPORT O STANIE GMINY/POWIATU JAKO WZMOCNIENIE KONTROLI ORGANU WYKONAWCZEGO. WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 – 2023. NOWE PRZEPISY, ZADANIA GMINY, PROCEDURY.

termin: 3 czerwca 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 3 czerwca 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

termin: 11 czerwca 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 11 czerwca 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

NOWE OBOWIĄZKI DZIAŁÓW KADR WYNIKAJACE Z USTAWY Z 21 LUTEGO 2019 ROKU W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY

termin: 13 czerwca 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 13 czerwca 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA USTAWY Z 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

termin: 14 czerwca 2019 roku

miejsce Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 14 czerwca 2019 roku miejsce Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

termin: 17 czerwca 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 17 czerwca 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto