“POLSKI ŁAD” – CO DALEJ Z FINANSAMI SAMORZĄDÓW?

Szkolenie ON-LINE:

termin: 21 października 2021 roku

czas trwania: 09.00 – 12.00

koszt szkolenia: 260 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie ON-LINE: termin: 21 października 2021 roku czas trwania: 09.00 – 12.00 koszt szkolenia: 260 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

PRZYGOTOWANIE PROCEDUR ORAZ KANAŁÓW DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ PRZEZ TZW. SYGNALISTÓW

Szkolenie ON-LINE:

termin: 26 października 2021 roku

czas trwania: 09.00 – 13.30

koszt szkolenia: 260 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie ON-LINE: termin: 26 października 2021 roku czas trwania: 09.00 – 13.30 koszt szkolenia: 260 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

STATUT GMINY PO ZMIANACH USTAW SAMORZĄDOWYCH CZYLI: JAK, KIEDY I W JAKIM ZAKRESIE DOKONYWĆ ZMIAN W STATUCIE GMINY (MIASTA, POWIATU)

Szkolenie ON-LINE:

termin: 28 października 2021 roku

czas trwania: 09.00 – 13.30

koszt szkolenia: 280 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie ON-LINE: termin: 28 października 2021 roku czas trwania: 09.00 – 13.30 koszt szkolenia: 280 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

PROFIL ZAUFANY, PODPISY ELEKTRONICZNE (PODPIS KWALIFIKOWANY, PODPIS ZAUFANY) ORAZ EPUAP – co Sekretarz Gminy wiedzieć powinien?

Szkolenie ON-LINE:

termin: 22 października 2021 roku

czas trwania: 09.00 – 13.30

koszt szkolenia: 280 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie ON-LINE: termin: 22 października 2021 roku czas trwania: 09.00 – 13.30 koszt szkolenia: 280 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – ISTOTA DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH

Szkolenie ON-LINE:

termin: 27 października 2021 roku

czas trwania: 09.00 – 13.30

koszt szkolenia: 280 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie ON-LINE: termin: 27 października 2021 roku czas trwania: 09.00 – 13.30 koszt szkolenia: 280 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl