SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

termin: 28 – 29 października 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu, 630 zł netto z noclegiem (w pok. 2-os.)

termin: 28 – 29 października 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 530 zł netto bez noclegu, 630 zł netto z noclegiem (w pok. 2-os.)

termin: 5 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 350 zł netto

termin: 6 listopada 2019 miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY W 2019 ROKU

termin: 6 listopada 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

prowadząca: Lilianna Ślawska

termin: 6 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra prowadząca: Lilianna Ślawska

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH MELDUNKOWYCH. MELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ORAZ REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI DOWODOWEJ.

termin: 12 – 13 listopada 2019 roku

miejsce: Zielona Góra

koszt szkolenia: 560 zł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

termin: 12 – 13 listopada 2019 roku miejsce: Zielona Góra koszt szkolenia: 560 zł netto bez noclegu, 680 zł netto z noclegiem

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – WYMOGI DOT. KSZTAŁCENIA NA MOCY USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I AKTÓW WYKONAWCZYCH.

termin: 15 listopada 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 15 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto