WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWYCH PPK

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 25 sierpnia 2020

czas trwania: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 25 sierpnia 2020 czas trwania: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 200 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

ANALIZA PORÓWNAWCZA OBOWIĄZUJĄCEJ I NOWEJ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ BAGATELNYCH.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 27 – 28 sierpnia 2020 roku

czas trwania szkolenia; 10.00 – 15.00

koszt szkolenia:  360zł netto za dwa dni szkolenia

Szczegóły przesyłamy drogą elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 27 – 28 sierpnia 2020 roku czas trwania szkolenia; 10.00 – 15.00 koszt szkolenia:  360zł netto za dwa dni szkolenia Szczegóły przesyłamy drogą elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl