KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.

Termin szkolenia: 18 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 18 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

PRZEMOC WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH.

Termin szkolenia: 19 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 19 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

ZASADY REDAGOWANIA ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY ORAZ UCHWAŁ ORGANÓW KOLEGIALNYCH SZKOŁY.

Termin szkolenia: 21 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 21 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

WIKTYMIZACJA WTÓRNA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.

Termin szkolenia: 25 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 25 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

OŚRODKI POMOCY RODZINIE – ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO W 2019 ROKU. DOKUMENTACJA, PROCEDURY, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.

Termin szkolenia: 28 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 28 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE BEZ TAJEMNIC. JAK ZBUDOWAĆ DOBRY PROGRAM PRZYDATNY LOKALNEMU SPOŁECZEŃSTWU – WARSZTATY.

Termin szkolenia: 29 marca 2019 roku

Koszt szkolenia: 340 zł netto

Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice

Termin szkolenia: 29 marca 2019 roku Koszt szkolenia: 340 zł netto Miejsce szkolenia: Jelenia Góra – Cieplice