PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ W GMINACH I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 20 maja 2020 roku

czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 20 maja 2020 roku czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 200 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 20 maja 2020 roku

czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 220 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 20 maja 2020 roku czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 220 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W TYM RÓWNIEŻ W OKRESIE PANDEMII.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 26 maja 2020 roku

czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 220 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 26 maja 2020 roku czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 220 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

ORGANY JST I ICH DZIAŁANIE W OKRESIE PANDEMII.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 27 maja 2020 roku

czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 220 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 27 maja 2020 roku czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 220 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY Z PRZEPISAMI USTAWY OBOWIĄZUJACEJ.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 3 czerwca 2020 roku

czas trwania szkolenia; 10.00 – 15.00

koszt szkolenia: 300 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 3 czerwca 2020 roku czas trwania szkolenia; 10.00 – 15.00 koszt szkolenia: 300 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

OBSŁUGA ORGANÓW JST I ICH DZIAŁANIE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 4 czerwca 2020 roku

czas trwania szkolenia: 12.00 – 15.00

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 4 czerwca 2020 roku czas trwania szkolenia: 12.00 – 15.00 koszt szkolenia: 200 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl