ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI. PRAWIDŁOWE STOSOWANIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ ORAZ JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT W ZWIĄZKACH MIĘDZYGMINNYCH.

termin: 21 listopada 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 21 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W GMINNYCH I POWIATOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH. JAK PRAWIDŁOWO OPRACOWAĆ INSTRUKCJĘ KANCELARYJNĄ, JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I INSTRUKCJĘ SKŁADNICY AKT.

termin: 22 listopada 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 22 listopada 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

termin: 5 grudnia 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 340 zł netto

“NOWE” PRAWO WODNE – INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI ORAZ INSTRUMENTY EKONOMICZNE W GOSPODAROWANIU WODAMI PO ZMIANACH WPROWADZONYCH USTAWĄ Z 20 LIPCA 2018 ROKU

termin: 10 grudnia 2019 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 350 zł netto

termin: 10 grudnia 2019 roku miejsce: Jelenia Góra koszt szkolenia: 350 zł netto