FUNKCJONOWANIE USC PODCZAS EPIDEMII. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 10 czerwca 2020 roku

czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 220 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 10 czerwca 2020 roku czas trwania szkolenia: 10.00 – 13.00 koszt szkolenia: 220 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

NOWY JPK_VAT. BIEŻĄCE ASPEKTY ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH.H

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 30 czerwca 2020 roku

czas trwania szkolenia: 09.30 – 13.30 (14 i 15.05.2020)

koszt szkolenia: 250 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne. termin: 30 czerwca 2020 roku czas trwania szkolenia: 09.30 – 13.30 (14 i 15.05.2020) koszt szkolenia: 250 zł netto Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl