NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. JAK PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI. PORÓWNANIE TRYBU PODSTAWOWEGO Z TRYBEM NIEOGRANICZONYM.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 19 stycznia 2021

czas trwania: 09.00 – 14.30

koszt szkolenia: 260 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl