OCHRONA PRAWNA DRZEW I KRZEWÓW PO ZMIANACH USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY – AKTUALNE PROBLEMY

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 17 czerwca 2020

czas trwania: 10.00 – 13.00

koszt szkolenia: 230 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl