ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 20 stycznia 2021

czas trwania: 09.30 – 14.30

koszt szkolenia: 260 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl