JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZGODNIE Z TARCZA 4.0. PRZETARG NIEOGRANICZONY OD A DO Z W OBOWIĄZUJĄCEJ I NOWEJ USTAWIE PZP

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 29 czerwca 2020 roku

czas trwania szkolenia; 10.00 – 15.00

koszt szkolenia: 150 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl