KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Szkolenie ON-LINE

termin: 18 stycznia 2021

czas trwania: 09.30 – 14.30

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl