SPORZĄDZANIE PLANÓW ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH W 2020 ROKU. SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W 2019 ROKU. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

termin: 3 – 4 LUTEGO 2020 roku

miejsce: Jelenia Góra

koszt szkolenia: 560 zł brutto bez noclegu i 660 zł brutto z noclegiem (w pok. 2-os.)