SZKOLENIA DLA RADNYCH W KADENCJI 2018-2023

Organizujemy szkolenia dla radnych gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz dla pracowników biur obsługi rady.

Programy szkoleń są dostosowane do potrzeb gmin i powiatów a miejsca szkoleń oraz warunki finansowe uzgadniane bezpośrednio z zamawiającym.

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD GMIN I POWIATÓW W KADENCJI 2018-2023

 • Oświadczenia majątkowe
 • Prawa i obowiązki radnych oraz przewodniczącego rady
 • Praca radnego – procedury, techniki i metody
 • Ograniczenia wynikające z mandatu radnego, przeciwdziałanie korupcji
 • Ochrona danych osobowych w pracy rady, zgodnie z RODO
 • Tworzenie aktów prawa miejscowego
 • Skargi, wnioski, petycje
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Uchwalanie budżetu
 • Zadania komisji rewizyjnej oraz działalność kontrolna rady
 • Fundusz sołecki
 • Budżet obywatelski
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Organizacja biura rady
***
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą instytucją, także w zakresie organizacji szkoleń zamkniętych, przeprowadzanych w siedzibie urzędu lub wskazanym przez Państwa miejscu, adresowanych do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Współpracujemy od wielu lat z doświadczonymi wykładowcami – praktykami, specjalistami w swoich dziedzinach, z umiejętnością nawiązania doskonałego kontaktu z kursantami. Organizujemy wszelkie szkolenia związane z działalnością samorządów, z zakresu prawa, ekonomii, BHP, a także spraw związanych z funkcjonowaniem urzędów jako zespołów pracowniczych (tzw. szkolenia „miękkie” z zakresu psychologii społecznej).
Poniżej lista realizowanych przez nas szkoleń zamkniętych na zlecenie urzędów i jednostek podległych:
 1. Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w 2017 roku.
 2. RODO – OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – ZMIANY W PRZEPISACH I PROCEDURACH – NOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 2018 ROKU.
 3. WPŁYW REGULACJI RODO I WYNIKAJĄCYCH Z NICH NOWYCH ZADAŃ DLA ADMINISTRATORÓW DANYCH ORAZ DLA OSÓB PRZETWARZĄCYCH DANE OSOBOWE.
 4. COACHING narzędzie radzenia sobie ze stresem.
 5. SZKOLENIE DLA RADNYCH – Prawa i obowiązki radnego, ograniczenia antykorupcyjne, finanse publiczne.
 6. Ograniczenia antykorupcyjne na poziomie samorządu terytorialnego.
 7. Zasady i techniki prawodawcze – zasady tworzenia prawa na poziomie samorządu terytorialnego.
 8. Centralizacja i predefiniowanie podatku VAT.
 9. Ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej – dokumentacja, procedury, upoważnienia.
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej
 11. Zamówienia publiczne.
 12. Szkolenie okresowe BHP.
 13. Pierwsza pomoc.
 14. Profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem sytuacji trudnych.
 15. Problemy mobbingu i dyskryminacji.

Zakres tematyczny za każdym razem jest dostosowywany do Państwa potrzeb.