ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ŚWIETLE PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH. JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO KONTROLI.

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 21 STYCZNIA 2021

czas trwania: 10.00 – 14.00

koszt szkolenia: 240 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl