NOWY JPK_VAT. BIEŻĄCE ASPEKTY ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH.H

Szkolenie on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Do udziału w szkoleniu potrzebny komputer (lub smartfon) z dostępem do internetu, kamera i mikrofon nie są niezbędne.

termin: 30 czerwca 2020 roku

czas trwania szkolenia: 09.30 – 13.30

koszt szkolenia: 200 zł netto

Szczegóły przesyłamy droga elektroniczną, prosimy o kontakt: ces@ces.jgora.pl